Rettsaken mot attentatmennene i Sarajevo 1914

Etter skuddene i Sarajevo var falt, og Hr.Princip og hans kampaner var tatt – kom stunden til å ta stilling til hva som skulle gjøres i sakens anledning. Sirkelen rundt Keiser Franz Josef var helt sikker i sin sak det var Serbia som stod bak attentatet siden Hr.Princip var serber. Litt glemt i det hele var det at han var en bosnisk serber, født og oppvokst i Bosnia – Herzegovina, og at hans medsammensvorne både var romersk-katolsk og muslimer av religiøs tilhørighet.

Det var med andre ord en gjeng unge gutter som støttet et fritt Bosnia – Herzegovina. Bosnia – Herzegovina hadde i flere århundrer vært endel av det Ottomanske rike, og i 1908 ble landet annektert av Østerrike-Ungarn,og som bosnierne så på med samme øyne som på okkupasjonen fra det Ottomanske rike. Østerrike-Ungarn var okkupanter, og i årene før i 1912 og 1913 ble det utført lokale kriger på Balkan som til slutt drev det Ottomanske rike ut av Europa. Med andre ord var det «en frihetsvind» som blåste på Balkan.

The Great War - videoer

The Great War - Intro 1/3

The Great War - Intro 2/3

The Great War - Intro 3/3

Bilder fra krigen