første verdenskrig

Jeg håper dette webstedet vil kunne gi deg verdifull informasjon om en krig som tildels er glemt her i Norge, men som hadde store konsekvenser for vår historie noen år senere, nemlig den andre verdenskrig. Vi får ikke det hele bildet av grunnen til den uten å vite endel om første verdenskrig.

Selv om Norge ikke var direkte en del av første verdenskrig, så fikk den følger for landet vårt da den varte - ikke minst for skipstrafikken vår. Første verdenskrig startet i begynnelsen av den moderne tidsepoke, høsten 1914, og tiltrakk seg mange norske menn og kvinner som ville ta del i den. Noen direkte fra Norge, men mesteparten via de forskjellige deltagende land som de hadde emigrert til noen år før og følte de måtte være med å forsvare. 

Det har versert forskjellige tall om hvor mange nordmenn som deltok, og majoriteten av historikere og synsere mener tallet ligger et sted rundt 12 til 15.000 fordelt på begge allianser under krigen. Vi vet antallet av tapte norske liv på havet - rundt 2000, men antallet som døde rundt om kring på slagmarkene vet vi lite om. Men, skulle vi gi et cirka anslag utfra generell statistikk fra krigen vil tallet ligge mellom ca 15-17% av antall som deltok, ca +/- 1800 menn.

En artikkel som gir et bilde av Norges rolle under krigen finner du her.

The Great War - videoer

The Great War - Intro 1/3

The Great War - Intro 2/3

The Great War - Intro 3/3

Bilder fra krigen